Szybka Kolej Miejska w Warszawie - Praca na stanowisku specjalista w Biurze Zarządu

W trosce o osoby mające trudności w obsłudze strony przygotowaliśmy kilka ułatwień.
W każdej chwili możesz wywołać okno z opcjami za pomocą skrótów.

 • Internet Explorer, Chrome oraz Safari - kombinacja klawiszy Alt + litera c.
 • Firefox - kombinacja klawiszy Alt + Shift + litera c

Możesz również powiększać lub pominiejszać stronę, jeśli czcionka jest dla ciebie zbyt mała.

 • Aby powiększyć widok strony oraz litery skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku + .
 • Aby zmniejszyć widok strony skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku - .
 • Aby przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz cyfry 0.

Możesz również zmienić kontrast strony. Skorzystaj z przycisków poniżej.Możesz przełączyć się na tekstową wersję strony.

Jesteś tutaj > Strona główna > Praca > Praca na stanowisku specjalista w Biurze Zarządu

« powrót

Praca na stanowisku specjalista w Biurze Zarządu

Praca na stanowisku specjalista w Biurze Zarządu

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

 • obsługa organizacyjna i techniczna statutowych organów Spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie) – w tym: koordynacja posiedzeń, przygotowywanie porządków obrad oraz projektów dokumentów i uchwał na posiedzenia organów korporacyjnych spółki,
 • zapewnienie komunikacji korporacyjnej w zakresie obejmującym obszar Biura Zarządu,
 • przygotowywanie projektów wniosków na posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Spółki,
 • prowadzenie zestawień na potrzeby organów spółki oraz rejestrów uchwał i decyzji organów korporacyjnych,
 • prowadzenie zbioru regulacji wewnętrznych i bieżąca aktualizacja rejestru regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce,
 • wykonywanie czynności zw. z dokonywaniem wpisów zgodnie z ustawą o KRS,
 • prowadzenie rejestru umów w Spółce, gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie umów zawartych przez Spółkę,
 • archiwizowanie i udostępnianie pełnomocnictw wydawanych przez Zarząd,
 • nadzór i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,
 • pomoc w prowadzeniu Archiwum Spółki,
 • koordynacja sprawozdawczości statystycznej GUS.

Oczekiwania:

 • doświadczenie: minimum 3 lata pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe, preferowane o profilu prawniczym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • znajomość programu Excel na poziomie średniozaawansowanym.

Mile widziane:

 • znajomość zasad funkcjonowania organów korporacyjnych spółki prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z postanowień ustawy Kodeks spółek handlowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej, stale rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • ciekawą pracę,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • pracę na cały etat,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • pakiet dodatkowych benefitów (karta Multisport, Warszawska Karta Miejska).

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 18.09.2019 r. włącznie na adres e-mail: kadry@skm.warszawa.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 z późń.zm.)".

Obowiązek informacyjny
1. Administratorem Danych jest Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 125/127, 02-017 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000206762, NIP: 9512109615, REGON: 015733490.
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@skm.warszawa.pl;
3. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
4. dane osobowe będą udostępniane pracownikom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu kadr Administratora Danych;
5. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
6. dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że kandydat do pracy w przesłanej dokumentacji wyrazi wolę uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora Danych.
7. ma Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji;
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.
 
Plik może mieć maksymalnie 3MB.
*
*
*
*
Potwierdzam zapoznanie się z treścią powyższego obowiązku informacyjnego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Szybką Kolej Miejską Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. *

* - pole wymagane

 
 
 
 
 

Masz pytania? Zwróć się do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (24/7)

(22) 19 115

Koszt połączenia z numerem specjalnym (22) 19 115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej

Tłumacz migowy Kontakt z tłumaczem migowym online - kliknij aby skorzystać »