Szybka Kolej Miejska w Warszawie - Praca na stanowisku inspektor ds. technicznych

W trosce o osoby mające trudności w obsłudze strony przygotowaliśmy kilka ułatwień.
W każdej chwili możesz wywołać okno z opcjami za pomocą skrótów.

 • Internet Explorer, Chrome oraz Safari - kombinacja klawiszy Alt + litera c.
 • Firefox - kombinacja klawiszy Alt + Shift + litera c

Możesz również powiększać lub pominiejszać stronę, jeśli czcionka jest dla ciebie zbyt mała.

 • Aby powiększyć widok strony oraz litery skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku + .
 • Aby zmniejszyć widok strony skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku - .
 • Aby przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz cyfry 0.

Możesz również zmienić kontrast strony. Skorzystaj z przycisków poniżej.Możesz przełączyć się na tekstową wersję strony.

Jesteś tutaj > Strona główna > Praca > Praca na stanowisku inspektor ds. technicznych

« powrót

Praca na stanowisku inspektor ds. technicznych

Praca na stanowisku inspektor ds. technicznych w Dziale Technicznym

Zakres obowiązków:

 • znajomość dokumentacji technicznej i technologicznej taboru SKM
 • analiza i znajomość przepisów dotyczących eksploatacji taboru kolejowego,
 • współpraca z wykonawcą Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy w SKM i informacja pasażerską
 • nadzór i kontrola działania Systemu Opłat za Przejazdy w pojazdach SKM
 • dokonywanie uzgodnień dokumentacji obiektów technicznych spółki
 • udział w planowaniu kosztów obsługiwania i zakupów
 • nadzór nad realizacją umów i rozliczeniami usług zewnętrznych
 • udział w przygotowaniach specyfikacji technicznych do zamówień publicznych spółki dotyczących taboru kolejowego (w szczególności dot SPOzP oraz systemu informacji pasażerskiej)
 • zbieranie i archiwizowanie ciągłości zapisów z rejestratora danych na pojazdach SKM
 • nadzór nad systemem reklamowym
 • nadzór nad procesami produkcji i napraw taboru kolejowego dla SKM (wykonywanie czynności zdawczo – odbiorczych)
 • formułowanie opinii technicznych dotyczących taboru kolejowego SKM

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • doświadczenie w pracy z systemami informacyjnymi
 • biegła obsługa komputera

 Wymagane kompetencje:

 • rzetelność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność
 • zdyscyplinowanie
 • komunikatywność
 • współpraca z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • ciekawą pracę w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się Firmie

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 15.06.2019 r. włącznie, na adres e-mail:  z dopiskiem "praca na stanowisku inspektor ds. technicznych".

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Obowiązek informacyjny
1. Administratorem Danych jest Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 125/127, 02-017 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000206762, NIP: 9512109615, REGON: 015733490.
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@skm.warszawa.pl;
3. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
4. dane osobowe będą udostępniane pracownikom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu kadr Administratora Danych;
5. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
6. dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że kandydat do pracy w przesłanej dokumentacji wyrazi wolę uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora Danych.
7. ma Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji;
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.
 
Plik może mieć maksymalnie 3MB.
*
*
*
*
Potwierdzam zapoznanie się z treścią powyższego obowiązku informacyjnego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Szybką Kolej Miejską Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. *

* - pole wymagane

 
 
 
 
 

Masz pytania? Zwróć się do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (24/7)

(22) 19 115

Koszt połączenia z numerem specjalnym (22) 19 115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej

Tłumacz migowy Kontakt z tłumaczem migowym online - kliknij aby skorzystać »