Szybka Kolej Miejska w Warszawie - Praca

W trosce o osoby mające trudności w obsłudze strony przygotowaliśmy kilka ułatwień.
W każdej chwili możesz wywołać okno z opcjami za pomocą skrótów.

 • Internet Explorer, Chrome oraz Safari - kombinacja klawiszy Alt + litera c.
 • Firefox - kombinacja klawiszy Alt + Shift + litera c

Możesz również powiększać lub pominiejszać stronę, jeśli czcionka jest dla ciebie zbyt mała.

 • Aby powiększyć widok strony oraz litery skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku + .
 • Aby zmniejszyć widok strony skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku - .
 • Aby przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz cyfry 0.

Możesz również zmienić kontrast strony. Skorzystaj z przycisków poniżej.Możesz przełączyć się na tekstową wersję strony.

Jesteś tutaj > Strona główna > Praca

« powrót

Praca

OFERTY PRACY W SKM

Praca na stanowisku kontrolera – ZKW - 1

Wymagania:

 • 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z gospodarczym zakresem prowadzenia działalności przedsiębiorstw
 • Bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie funkcjonowania spółek
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem kontroli gospodarczych
 • Dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excell, Powerpoint)
 • Wysoki stopień komunikatywności i kultury osobistej
 • Obiektywizm
 • Umiejętność opracowywania planów i programów kontroli
 • Umiejętność analizowania danych oraz formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych

Podstawowe obowiązki:

 • wykonywanie kontroli (w szczególności gospodarczych) w komórkach organizacyjnych Spółki Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o.,
 • prowadzenie dochodzeń oraz postępowań wyjaśniających zleconych przez Prezesa Zarządu lub Kierownika Działu.
 • prowadzenie sprawozdawczości z wykonanych czynności.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności pracy w zespole
 • dyspozycyjności
 • zdyscyplinowania
 • umiejętności samodzielnego określania priorytetów wykonywanych zadań

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą pracę w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się Firmie;

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 31.01.2018 r. włącznie, na adres e-mail: biuro@skm.warszawa.pl z dopiskiem „praca na stanowisku kontrolera – ZKW - 1”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.
Praca na stanowisku kontrolera – ZKW - 2

Wymagania:

 • 6 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego (maszynista, dyżurny ruchu, nastawniczy, toromistrz, kierownik pociągu)
 • Bardzo dobra znajomość przepisów PKP PLK S.A. obowiązujących przewoźników kolejowych
 • Dobra znajomość obsługi programów Microsoft Office (Word, Excell, Powerpoint)
 • Dyspozycyjność (część obowiązków może być wykonywana w godzinach nocnych, weekendy i święta)
 • Wysoki stopień komunikatywności i kultury osobistej
 • Obiektywizm
 • Umiejętność opracowywania planów i programów kontroli
 • Umiejętność analizowania danych oraz formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych


Podstawowe obowiązki:
Wykonywanie kontroli w komórkach organizacyjnych Spółki Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o., w szczególności w zakresie:

 • wykonywania obowiązków zgodnie z przepisami/regulaminami obowiązującymi w SKM Sp. z o.o., przez Maszynistów, Kierowników pociągu, Dyżurnych ruchu, Ustawiaczy, Rewidentów taboru,
 • kontroli zapisów rejestratorów parametrów jazdy ATM (po przeszkoleniu)
 • stanu psychofizycznego i trzeźwości pracowników Spółki,
 • stanu technicznego pojazdów kolejowych,
 • wdrażania i przestrzegania przepisów, instrukcji i regulacji wewnętrznych,
 • prowadzonych szkoleń i egzaminów w spółce oraz innych szkoleń organizowanych na zlecenie spółki
 • prowadzenie dochodzeń oraz postępowań wyjaśniających zleconych przez Prezesa Zarządu lub Kierownika Działu.
 • prowadzenie sprawozdawczości z wykonanych czynności i dodatkowo zleconych kontroli

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności pracy w zespole
 • dyspozycyjności
 • zdyscyplinowania
 • umiejętności określania priorytetów wykonywanych zadań.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą pracę w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się Firmie;

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 31.01.2018 r. włącznie, na adres e-mail: biuro@skm.warszawa.pl z dopiskiem „praca na stanowisku kontrolera – ZKW - 2”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 
 
 

Masz pytania? Zwróć się do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (24/7)

(22) 19 115

Koszt połączenia z numerem specjalnym (22) 19 115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej