Szybka Kolej Miejska w Warszawie - Praca na stanowisku kontroler

W trosce o osoby mające trudności w obsłudze strony przygotowaliśmy kilka ułatwień.
W każdej chwili możesz wywołać okno z opcjami za pomocą skrótów.

 • Internet Explorer, Chrome oraz Safari - kombinacja klawiszy Alt + litera c.
 • Firefox - kombinacja klawiszy Alt + Shift + litera c

Możesz również powiększać lub pominiejszać stronę, jeśli czcionka jest dla ciebie zbyt mała.

 • Aby powiększyć widok strony oraz litery skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku + .
 • Aby zmniejszyć widok strony skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku - .
 • Aby przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz cyfry 0.

Możesz również zmienić kontrast strony. Skorzystaj z przycisków poniżej.Możesz przełączyć się na tekstową wersję strony.

Jesteś tutaj > Strona główna > Praca > Praca na stanowisku kontroler

« powrót

Praca na stanowisku kontroler

Praca na stanowisku kontroler w Zespole Kontroli Wewnętrznej

Wymagania:

 • dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excell, Powerpoint)
 • wysoki stopień komunikatywności i kultury osobistej
 • obiektywizm
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość infrastruktury kolejowej
 • umiejętność opracowywania planów i programów kontroli
 • umiejętność analizowania posiadanych danych oraz formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych
 • doświadczenie zawodowe na jednym ze stanowisk: dyżurny ruchu, nastawniczy, toromistrz
 • bardzo dobra znajomość przepisów PKP PLK S.A. oraz zagadnień związanych z wykonywaniem czynności na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego

Podstawowe obowiązki:

 • wykonywanie kontroli w komórkach organizacyjnych Spółki zgodnie z przyjętym planem kontroli
 • udział w opracowaniu planów i programów kontroli
 • raportowanie przełożonym o wynikach kontroli
 • wykonywanie analiz oraz formułowanie zaleceń i wniosków na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli
 • prowadzenie sprawozdawczości z wykonanych czynności.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności pracy w zespole
 • wysokiej kultury osobistej
 • dyspozycyjności
 • zdyscyplinowanszybkiego reagowania w trudnych sytuacjach

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • ciekawą pracę w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się Firmie

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 16.12.2018 r. włącznie, na adres e-mail: biuro@skm.warszawa.pl z dopiskiem "praca na stanowisku kontrolera".

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Obowiązek informacyjny
1. Administratorem Danych jest Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 125/127, 02-017 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000206762, NIP: 9512109615, REGON: 015733490.
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@skm.warszawa.pl;
3. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
4. dane osobowe będą udostępniane pracownikom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu kadr Administratora Danych;
5. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
6. dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że kandydat do pracy w przesłanej dokumentacji wyrazi wolę uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora Danych.
7. ma Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji;
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.
 
Plik może mieć maksymalnie 3MB.
*
*
*
*
Potwierdzam zapoznanie się z treścią powyższego obowiązku informacyjnego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Szybką Kolej Miejską Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. *

* - pole wymagane

 
 
 
 
 

Masz pytania? Zwróć się do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (24/7)

(22) 19 115

Koszt połączenia z numerem specjalnym (22) 19 115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej

Tłumacz migowy Kontakt z tłumaczem migowym online - kliknij aby skorzystać »