Szybka Kolej Miejska w Warszawie

W trosce o osoby mające trudności w obsłudze strony przygotowaliśmy kilka ułatwień.
W każdej chwili możesz wywołać okno z opcjami za pomocą skrótów.

 • Internet Explorer, Chrome oraz Safari - kombinacja klawiszy Alt + litera c.
 • Firefox - kombinacja klawiszy Alt + Shift + litera c

Możesz również powiększać lub pominiejszać stronę, jeśli czcionka jest dla ciebie zbyt mała.

 • Aby powiększyć widok strony oraz litery skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku + .
 • Aby zmniejszyć widok strony skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku - .
 • Aby przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz cyfry 0.

Możesz również zmienić kontrast strony. Skorzystaj z przycisków poniżej.Możesz przełączyć się na tekstową wersję strony.

You are here > Home > News > Jest praca w Zespole Planowania, Kontrolingu i Rozliczeń Funduszy Unijnych

« back

News  /   30 października 2018
Author  /  administrator

Jest praca w Zespole Planowania, Kontrolingu i Rozliczeń Funduszy Unijnych

SKM oferuje atrakcyjną pracę dla starszego specjalisty.

Jest praca w Zespole Planowania, Kontrolingu i Rozliczeń Funduszy Unijnych

Zakres obowiązków:

 • koordynacja działań w zakresie zadań związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych,
 • ścisła współpraca z podmiotami zewnętrznymi dla potrzeb rozliczeń Funduszy Unijnych,
 • sporządzanie raportów, zestawień, wniosków o płatność i innych dokumentów wymaganych przez instytucję udzielającą wsparcia,
 • prowadzenie rejestrów i sprawozdań z realizowanych projektów z udziałem funduszy Europejskich,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentów, związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, głównie funduszy Unii Europejskiej,
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych,
 • umiejętność dokonywania analiz oraz formułowania wniosków,
 • znajomość pakietu MS Office (w szczególności bardzo dobra znajomość MS Excel).

Wymagane kompetencje:

 • rzetelność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dążenie do rezultatu,
 • sumienność,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • współpraca z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do  15.11.2018 r. włącznie na adres  biuro@skm.warszawa.pl z dopiskiem "praca na stanowisku starszego specjalisty "

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

Obowiązek informacyjny
 • Administratorem Danych jest Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 125/127, 02-017 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000206762, NIP: 9512109615, REGON: 015733490.
 • Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@skm.warszawa.pl;
 • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dane osobowe będą udostępniane pracownikom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu kadr Administratora Danych;
 • dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
 • dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że kandydat do pracy w przesłanej dokumentacji wyrazi wolę uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora Danych.
 • ma Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.
 
Plik może mieć maksymalnie 3MB.
*
*
*
*
Potwierdzam zapoznanie się z treścią powyższego obowiązku informacyjnego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Szybką Kolej Miejską Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. *

* - pole wymagane

 
 
 
 

Do you have a question? Call ZTM support (open 24 h)

19 115

Koszt połączenia z numerem specjalnym 19 115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej

Tłumacz migowy Kontakt z tłumaczem migowym online - kliknij aby skorzystać »