Szybka Kolej Miejska w Warszawie

W trosce o osoby mające trudności w obsłudze strony przygotowaliśmy kilka ułatwień.
W każdej chwili możesz wywołać okno z opcjami za pomocą skrótów.

 • Internet Explorer, Chrome oraz Safari - kombinacja klawiszy Alt + litera c.
 • Firefox - kombinacja klawiszy Alt + Shift + litera c

Możesz również powiększać lub pominiejszać stronę, jeśli czcionka jest dla ciebie zbyt mała.

 • Aby powiększyć widok strony oraz litery skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku + .
 • Aby zmniejszyć widok strony skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku - .
 • Aby przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz cyfry 0.

Możesz również zmienić kontrast strony. Skorzystaj z przycisków poniżej.Możesz przełączyć się na tekstową wersję strony.

You are here > Home > News > Zatrudnimy kierownika działu zamówień publicznych

« back

News  /   19 marca 2018
Author  /  administrator

Zatrudnimy kierownika działu zamówień publicznych

Oferty na to stanowisko można składać do 31 marca 2018 r. Do zadań nowo zatrudnionego pracownika będzie należało m.in.: sporządzanie planu zamówień publicznych opracowywanie planu postępowań o udzielenie zamówień, potwierdzanie zgodności wnioskowanych do realizacji zamówień z planem zamówień publicznych, wybór i uzasadnienie trybu postępowania o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej i w zakładce Praca.

Zatrudnimy kierownika działu zamówień publicznych

Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu Prawa lub Administracji, względnie studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe związane z praktycznym stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, po stronie zamawiającego; praktyczna znajomość aktualnych przepisów z zakresu zamówień publicznych; doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu postępowań przetargowych
 • minimum roczne doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym
 • sprawna obsługa pakietu MS Office
 • wysokie umiejętności interpersonalne, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu.

Obowiązki:

Zarządzanie zespołem, dbanie o dyscyplinę pracy, w tym merytoryczną poprawność, właściwą formę dokumentów i terminowość realizacji zadań, a także samodzielne wykonywanie lub nadzorowanie następujących zadań:

 • sporządzanie planu zamówień publicznych
 • opracowywanie planu postępowań o udzielenie zamówień
 • potwierdzanie zgodności wnioskowanych do realizacji zamówień z planem zamówień publicznych, wybór i uzasadnienie trybu postępowania o udzielenie zamówienia
 • przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz procedurami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w SKM
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych
 • monitorowanie zmian w przepisach tematycznie związanych z zadaniami FZP.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny

Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do 31.03.2018r. włącznie na adres  e-mail biuro@skm.warszawa.pl z dopiskiem "praca na stanowisku kierownika Działu Zamówień Publicznych FZP".

Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, teks jednolity Dz. U. 2016, poz. 922).”

 
 
 

Do you have a question? Call ZTM support (open 24 h)

19 115

Koszt połączenia z numerem specjalnym 19 115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej