Szybka Kolej Miejska w Warszawie - Diament Forbesa

W trosce o osoby mające trudności w obsłudze strony przygotowaliśmy kilka ułatwień.
W każdej chwili możesz wywołać okno z opcjami za pomocą skrótów.

  • Internet Explorer, Chrome oraz Safari - kombinacja klawiszy Alt + litera c.
  • Firefox - kombinacja klawiszy Alt + Shift + litera c

Możesz również powiększać lub pominiejszać stronę, jeśli czcionka jest dla ciebie zbyt mała.

  • Aby powiększyć widok strony oraz litery skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku + .
  • Aby zmniejszyć widok strony skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku - .
  • Aby przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz cyfry 0.

Możesz również zmienić kontrast strony. Skorzystaj z przycisków poniżej.Możesz przełączyć się na tekstową wersję strony.

Jesteś tutaj > Strona główna > Diament Forbesa

« powrót

Diament Forbesa

Miesięcznik Forbes przyznał w 2013 r. Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie tytuł Diamentu Forbesa.

- Tytuł Diamentu Forbesa to cenne wyróżnienie i jestem bardzo zadowolony, że najmłodsza spółka komunikacyjna stolicy znalazła się w gronie najlepszych w kraju - powiedział Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy.

- Ostatnie lata dla SKM były bardzo dobre. Rok przed Euro2012, w ramach projektu unijnego, kupiliśmy 13 pojazdów typu 27 WE, a w minionym 6 pojazdów typu 35WE. Warszawiacy polubili podróże Elfem i Impulsem. W minionym roku SKM przewiozła ponad 17 milionów pasażerów, a więc liczba użytkowników wzrosła – od chwili jej powstania - pięciokrotnie. To najlepszy dowód na wyjątkową zgodność opinii ekonomistów i pasażerów.

Jak informuje sam Forbes – baza firm, które mogą ubiegać się o ten tytuł powstaje w oparciu o kilka kryteriów. Przede wszystkim podmioty gospodarcze muszą w terminie złożyć raport do KRS. Pozytywny rating wiarygodności buduje ich rentowność, wysoka płynność bieżąca i nie zaleganie z płatnościami oraz wykazują się dodatnim wynikiem finansowym, a nadto wartością kapitałów własnych w latach 2009–2011.

- Z ogromną radością przyjęłam wiadomość o przyznaniu SKM tak zaszczytnego wyróżnienia, z którego mają prawo być dumni wszyscy którzy uwierzyli, że można odnosić sukcesy również w pasażerskim transporcie kolejowym - powiedziała Krystyna Pękała, Prezes Zarządu SKM.

- Strategia rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 r. przewiduje rosnącą rolę komunikacji kolejowej w systemie transportu publicznego aglomeracji warszawskiej, a zatem podjęte decyzje związane z zakupem nowoczesnego taboru oraz modernizacją zaplecza technicznego są bardzo istotne. Jestem przekonana, że w sposób istotny przełoży się to na dalszy rozwój firmy.

Na listę "diamentów" trafiły firmy najszybciej zwiększające swoją wartość, która została obliczona na podstawie tzw. metody szwajcarskiej, łączącej metodę majątkową i dochodową.

- Po krótkim okresie względnej stagnacji, Mazowsze pokazało swój prymat w kraju jako dynamicznie rosnący region - powiedział Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego Forbes.

- Przedsiębiorcy, w tym Diamenty Forbesa i również Szybka Kolej Miejska, świetnie potrafią wykorzystać takie atuty jak dostęp do dobrze wykształconych kadr, rosnący rynek (zasobni mieszkańcy) czy inwestycje infrastrukturalne, przede wszystkim w koleje i drogi, które pozwalają rozwijać działalność. Nie bez znaczenia są nakłady ponoszone przez przedsiębiorców na innowacyjne rozwiązania i technologie, w przypadku SKM również na nowoczesny tabor. Osobiście sądzę, że przewozy aglomeracyjne w stolicy mają przed sobą dobrą przyszłość i czeka je dalszy dynamiczny rozwój.

* * *

Nie wszyscy pamiętają, że Forbes powstał w 1917 r. jako amerykański dwutygodnik o tematyce biznesowej, a od grudnia 2004 r. istnieje polska edycja miesięcznika. Informujemy nadto, że w najnowszym wydaniu Forbesa – luty 2013 r. – można przeczytać dodatkowe informacje o diamentach, w tym SKM.


Diament Forbesa 2013

 
 
 

Masz pytania? Zwróć się do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (24/7)

(22) 19 115

Koszt połączenia z numerem specjalnym (22) 19 115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej

Tłumacz migowy Kontakt z tłumaczem migowym online - kliknij aby skorzystać »