Szybka Kolej Miejska w Warszawie

W trosce o osoby mające trudności w obsłudze strony przygotowaliśmy kilka ułatwień.
W każdej chwili możesz wywołać okno z opcjami za pomocą skrótów.

  • Internet Explorer, Chrome oraz Safari - kombinacja klawiszy Alt + litera c.
  • Firefox - kombinacja klawiszy Alt + Shift + litera c

Możesz również powiększać lub pominiejszać stronę, jeśli czcionka jest dla ciebie zbyt mała.

  • Aby powiększyć widok strony oraz litery skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku + .
  • Aby zmniejszyć widok strony skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku - .
  • Aby przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz cyfry 0.

Możesz również zmienić kontrast strony. Skorzystaj z przycisków poniżej.Możesz przełączyć się na tekstową wersję strony.

Jesteś tutaj > Strona główna > Aktualności > Transportowe priorytety Polski i Unii Europejskiej

« powrót

Aktualności  /   24 lutego 2015
Autor  /  administrator

Transportowe priorytety Polski i Unii Europejskiej

Plany Komisji Europejskiej w zakresie polityki transportowej w 2015 r., rozwój infrastruktury transportowej, zwłaszcza kolejowej, a także bezpieczeństwo drogowe – to najważniejsze tematy rozmów minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak z komisarz UE ds. transportu Violetą Bulc, która 20 lutego br. odwiedziła Polskę.

Transportowe priorytety Polski i Unii Europejskiej

jak informuje ministerstwo - przed rozmową z szefową resortu, komisarz w towarzystwie wiceministra Sławomira Żałobki, zwiedziła warszawskie lotnisko, w tym inwestycje współfinansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko. Podczas wizyty dyskutowano także o rozwoju transportu w Polsce.

Minister Wasiak przedstawiła plany dotyczące rozwoju projektów kolejowych. Podkreśliła wagę podejmowanych działań o charakterze systemowym, jak np. nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym czy ustawy – prawo zamówień publicznych. Dyskusja dotyczyła również kwestii związanych z IV pakietem kolejowym, m.in. realizacji usług publicznych i zarządu nad infrastrukturą. W konkluzji podkreślono zgodność w obu stron w odniesieniu do zasadniczych celów jakie stoją przed wdrażaniem pakietu.

Komisarz Violeta Bulc przedstawiła również zasadnicze priorytety i wyzwania związane z regulacją europejskiego sektora transportu. Zwróciła uwagę przede wszystkim na wagę procesu postępującej cyfryzacji, oraz konieczności zwiększenia konkurencyjności w odniesieniu do transportu i logistyki.

Chcemy stale podnosić konkurencyjność gospodarki kraju. Nie uda się tego zrobić bez nowoczesnego systemu transportowego, spełniającego wymogi zrównoważonego rozwoju – podkreśliła szefowa resortu.  

Komisarz Violeta Bulc spotkała się także z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach, w tym Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którzy zaprezentowali założenia długookresowej strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Dokument, który został przekazany również Komisji Europejskiej, wskazuje m.in. priorytetowe działania na lata 2014-2015, którymi są przede wszystkim zarządzanie prędkością oraz ochrona pieszych. Minister Maria Wasiak podkreśliła wagę jaką resort infrastruktury i rozwoju przykłada do kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego kompleksowo wdrażane będą ustalenia raportu Banku Światowego, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w odniesieniu nie tylko do jakości samej infrastruktury, ale i egzekwowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz niezbędnych działań edukacyjnych. Wymieniono również doświadczenia i dobre praktyki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W programie wizyty przedstawicielki Komisji Europejskiej, znalazła się także prezentacja dotychczasowych wyników projektu  ECO – mobilności  dofinansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka

 
 
 

Masz pytania? Zwróć się do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (24/7)

(22) 19 115

Koszt połączenia z numerem specjalnym (22) 19 115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej